(สื่อสาร)

 Username 

 Password   

 ตำแหน่ง  

  เข้าระบบ

         

อัพโหลดทูเดย์ดอทคอม
กระดานส่งข่าว

เว็บการศึกษา/กระทรวง
ค้นหาที่ Google

สถานีวิทยุ..คลายเคลียด
UBC
สนง.ตำรวจแห่งชาติ
                 วิสัยทัศน
 บริการด้วยความโปร่งใส
 บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม
 แก้ไขพฤติกรรมเยาวชน
 หวังผลความสงบสุขเพื่อชาวเซกา

   ข้อมูลสภ.เซกา

  ประวัติ อ.เซกา
  ผู้บังคับบัญชา

  กต.ตร.สภ.

   คณะรัฐมนตร
   คำสั่ง ตร.
   ประกาศ คำสั่ง ภ.4
   คำสั่ง ศตส.แห่งชาต

     ภ.จว. ในสังกัด ภ.4

พ.ต.อ.ธวัชชัย ถุงเป้า
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเซกา

ผู้บังคับบัญชา
ภ.จว.หนองคาย
สถานีตำรวจภูธรเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โทร.0-4248-9113
โทรสาร 0-4248-9113
E-mail : [email protected]
[email protected]
ผู้ดูแลเว็บไซต์
[email protected]
ศทส.สภ.เซกา
โทร.0-4248-9491
กลับหน้าแรก
ข่าวสารบ้านเมือง
   มาชิกสภา
   จังหวัดหนองคาย

   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   9 ตำบล 135 หมู่บ้าน
  ข้อมูลประชากร อ.เซกา
  เทศบาลตำบลศรีพนา
   เทศบาลตำบลท่าสะอาด
  อ.บ.ต.เซกา
  อ.บ.ต.ซาง                               อ.บ.ต.หนองทุ่ม
   อ.บ.ต.ท่ากกแดง
   อ.บ.ต.ท่าสะอาด
  สภ.ในสังกัด ภ.จว.นค.
    กฎหมายอาญา
    พ.ร.บ.
   ป.วิอาญา
    ป.แพ่งและพาณิชย์
   ป.วิแพ่ง
    ประมวลรัษฎากร
    กฎหมายที่ดิน
    กรมคุมประพฤต
    กรมบังคับคดี
    กรมพินิจ
    กรมราชทัณฑ
   สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  ราชบัณฑิตยสถาน
    กฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรเซกา (กต.ตร.สภ.เซกา)
 
ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง  ใครบุตร
ประธานกรรมการ กต.ตร.สภ.เซกา
 
นายอุดม เกิดลาภา
รอง ประธานกรรมการ กต.ตร.สภ.เซกา

 

พ.ต.อ.ธวัชชัย ถุงเป้า
ผกก.สภ.เซกา/กรรมการ กต.ตร.สภ.เซกา

นายวิทยา วิภาคเดชา
ผจก.ร้านเดชามอเตอร ์กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

นายคอมฉันท์ นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซกา
กรรมการ กต.ตร.สภ.เซกา

พ.ต.ท.ทันสมัย พรหมสิทธิ์
รอง ผกก.ปป.สภ.เซกา กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

นายมิตรชัย ปุณริบูรณ์
ผจก.ร้านกองมณี กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

นายภมร ทับทิมทอง
หัวหน้าหมวดกลางทางศรีพนา กรรมการ กต.ตร.สภ.เซกา

พ.ต.ท.วินับ มหาผลศิริกุล
รอง ผกก.สส.สภ.เซกา กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

ด.ต.เรืองฤทธิ์ จันทร์ผาย
ผบ.หมู่ ป. สภ.เซกา กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

นายชรัมย์ กรุดพิศมัย
ที่ดินจ.นค.สาขาเซกา กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

พ.ต.ท.พิชิต สมบัติ
สวป.สภ.เซกา กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

ด.ต.อภิสิทธิ์ ทองพา
ผบ.หมู่ ป. สภ.เซกา กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

นางทัศนีย์ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการเทคโนโลยีหนองคาย กรรมการ กต.ตร.สภ.เซกา

ร.ต.อ.ชิน ติงมหาอินทร์
รอง สวป.สภ.เซกา กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

ด.ต.สังสรรค์ เกนการณ์
ผบ.หมู่ ป. สภ.เซกา กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

นายประพจน์ จันทลีลา
สมาชิก อบต.ซาง กรรมการ กต.ตร.สภ.เซกา

นางจินตนา คงพันธ์
นายกเทศมนตรี ต.ท่าสะอาด กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

ด.ต.ไพศาล ข่าทิพย์พาที่
ผบ.หมู่ ป. สภ.เซกา กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

นายธนูศิลป์ ยอดเทพ
สมาชิก อบต.หนองทุ่ม กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

นายสุริยา กิ่งทุม
นายก อบต.ท่าสะอาด กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

จ.ส.ต.พรชัย วัชรธรรม
ผบ.หมู่ ธร. สภ.เซกา กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

นางสมจิตร คำไพบูลย์
ผู้จัดการ หจก.ประเสริฐผล กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

ด.ต.สมหมาย กมลวัชรพันธุ์
ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

นายเวิน ศรีสุวงค์
กำนัน ต.ท่ากกแดง กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

นายถวิล ศรีภูธร
ผู้จักการ อู่ ช.เจริญยนต์ กรรมการ
กต.ตร.สภ.เซกา

พ.ต.ต.วิวัฒน์ ตรีธรรมกุล
สว.ธร.สภ.เซกา เลขานุการ
กต.ตร.สภ.เซกา


ด.ต.เรืองฤทธิ์ มุ่งสูงเนิน
ผบ.หมู่ ป. สภ.เซกา ผช่.เลขานุการ
กต.ตร.สภ.เซกา

ด.ต.อุทิน นาจรูญ
ผบ.หมู่ ป. สภ.เซกา ผช.เลขานุการ
กต.ตร.สภ.เซกา